Tuesday, December 15, 2015

အေတြးမ်ားႏွင့္က်ေနာ္

က်ေနာ္တုိ႔၏အေတြးမ်ားသည္ ရံခါေပၚထြက္လာၾကသည္ ရံခါလုပ္ေဆာင္စရာမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ထားၾကသည္ သုိ႔ေသာ္ ထုိအေတြးမ်ားသည္ ျပတ္ေတာက္သြားသည္ ထုိအေတြးမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆက္စပ္ျပီး ရွာေဖြေသာအခါ အစအနေတာင္ ရွာေတြ႕ေတာ့မည္မဟုတ္၊ အရာမထင္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေတြးေခၚခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ခရီးဆက္လာၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိေတြးေခၚခ်က္မာ်းျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ လူဘ၀မ်ားသည္လည္း မေရမရာ မေသခ်ာေသာ အေနျဖင့္သာ ခရီးဆက္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေတြးေခၚခ်က္မ်ား အလင္းရေသာအခါ က်ေနာ္တုိ႔သည္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္သာျဖစ္ျပီး၊ ေတြးေခၚစဥ္းစားခ်က္မ်ား ဟန္ခ်က္မညီေသာအခါ ျပတ္ေတာက္သြားေသာ အေမွာင္အတိျဖင့္သာ ေမွာင္မုိက္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ အေတြးမ်ားသည္ ပစၥဳပန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔ ထြက္ေပၚလာၾကျပန္ပါသည္။ ထပ္မံၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကျပန္ပါသည္။ ဒီေတာ့ က်ေတာ္တုိ႔ အေတြးသံသရာမွာ ရွိေနၾကဦးမည္သာျဖစ္သည္။  အေတြးမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ ကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔၏သည္ စီးဆင္းေန ေရအလ်ည္ကဲ့သုိ႔ပင္၊ အာကာသေကာင္းကင္တြင္ စီးေမွ်ာေနေသာ ၾကယ္စုမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္တည္း။
က်ေနာ္တုိ႔၏ အေတြးမ်ားသည္လည္း သည္သဘာ၀အတုိင္းပင္ စီးေမွ်ာေနမည္သည္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ သဘာ၀တရားမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔၏ အေတြးမ်ားသည္လည္း သဘာ၀တရား၏ တရား၏ အစိတ္အပုိင္းတခုဟု ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သဘာ၀တရားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး တည္ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။ အေတြးမ်ားသည္ သဘာ၀၊ သဘာ၀သည္ အေတြးျဖစ္သည္ ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘ၀ႏွင့္ အေတြးသည္ ထပ္တူ အခ်ိဳးက်ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေတြးမ်ားေၾကာင့္စိတ္ရႈပ္ေထြးသျဖင့္ အေတြးမ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ပယ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားျခင္း ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ၾကိဳးစားျခင္းထက္ အေတြး၏ သဘာ၀အတုိင္း က်ေနာ္တုိ႔ စီးေမွ်ာၾကည့္ျခင္း သူ႔သဘာ၀ႏွင့္ နီးစပ္ေအာင္ ၾကိဳးစားျပီး ေနၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ သူ႔သေဘာသဘာ၀ကုိ သိျမင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔သုိ႔အေတြးမ်ားကုိ ပယ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားျခင္း၊ အတင္းပိတ္ဆုိျခင္းထက္ ပုိျပီးေကာင္းေစမည္မွာ အေတြးသည္ က်ေနာ္တုိ႔၏ သဘာ၀ျဖစ္ျခင္းကုိ သိျမင္နားလည္ေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ဆုိျခင္းသည္ အေတြးမ်ားကုိ အသက္ သြင္းေနျခင္းေလာ့ မဟုတ္ပါ အေတြးမ်ားကုိ ပယ္ထားလုိ႔မျဖစ္၊ ဒီေတာ့ အေတြးဆီက ရမယ့္ မွတ္သားစရာ၊ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ ႏွိက္ယူထားတတ္ရမည္၊ ပညာယူတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေတြး၏ သဘာ၀အတုိင္း ေတြးျပီးလွ်င္ပင္ အစအနပင္ ျပန္လည္ရွာေဖြမည္ဆုိလွ်င္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကေတာ့မည္ပင္ျဖစ္သည္။